So sánh sản phẩm

Chào mừng bạn đến với NGÀN THÔNG

0909.819.083

CÂY THÔNG MẪU CHUẨN

 • CÂY THÔNG MÀU TRẮNG KHỔNG LỒ

  CÂY THÔNG MÀU TRẮNG KHỔNG LỒ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  31.500.000 đ
 • CÂY THÔNG MINI 2 LOẠI LÁ CÓ TRANG TRÍ

  CÂY THÔNG MINI 2 LOẠI LÁ CÓ TRANG TRÍ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  193.000 đ
 • CÂY THÔNG MINI CƯỚC ĐẦU VÀNG CÓ TRANG TRÍ

  CÂY THÔNG MINI CƯỚC ĐẦU VÀNG CÓ TRANG TRÍ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  112.000 đ
 • CÂY THÔNG MINI PHỦ TUYẾT 16 IN

  CÂY THÔNG MINI PHỦ TUYẾT 16 IN

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  76.000 đ
 • CÂY THÔNG CƯỚC MÀU TRẮNG

  CÂY THÔNG CƯỚC MÀU TRẮNG

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  700.000 đ
 • CÂY THÔNG MÀU TRẮNG TRONG (A7)

  CÂY THÔNG MÀU TRẮNG TRONG (A7)

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  222.000 đ
 • CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU TRẮNG 2IN GẮN TRÁI ĐỎ

  CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU TRẮNG 2IN GẮN TRÁI ĐỎ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  184.000 đ
 • CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU TRẮNG 2IN

  CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU TRẮNG 2IN

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  110.000 đ
 • CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT CÓ TRANG TRÍ CHÙM TRÁI ĐỎ

  CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT CÓ TRANG TRÍ CHÙM TRÁI ĐỎ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  563.000 đ
 • CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT

  CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  145.000 đ
 • CÂY THÔNG PE PHỦ TUYẾT

  CÂY THÔNG PE PHỦ TUYẾT

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  331.000 đ
 • CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT (A4)

  CÂY THÔNG PHỦ TUYẾT (A4)

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  261.000 đ
 • CÂY THÔNG ĐẦU NHỌN PHUN SƠN GẮN TRÁI THÔNG

  CÂY THÔNG ĐẦU NHỌN PHUN SƠN GẮN TRÁI THÔNG

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  666.000 đ
 • CÂY THÔNG A6 CƯỚC NỞ HOA GẮN TRÁI ĐỎ

  CÂY THÔNG A6 CƯỚC NỞ HOA GẮN TRÁI ĐỎ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  793.000 đ
 • CÂY THÔNG CƯỚC LĂN KIM TUYẾN BẠC GẮN TRÁI THÔNG

  CÂY THÔNG CƯỚC LĂN KIM TUYẾN BẠC GẮN TRÁI THÔNG

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  798.000 đ
 • CÂY THÔNG CƯỚC ĐẦU VÀNG GẮN TRÁI ĐỎ

  CÂY THÔNG CƯỚC ĐẦU VÀNG GẮN TRÁI ĐỎ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  609.000 đ
 • CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU XANH

  CÂY THÔNG ĐẦU TRÒN MÀU XANH

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  94.000 đ
 • CÂY THÔNG PE

  CÂY THÔNG PE

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  1.993.000 đ
 • CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ ỐM CÓ TRÁI ĐỎ

  CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ ỐM CÓ TRÁI ĐỎ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  568.000 đ
 • CÂY THÔNG CƯỚC MÀU XANH KHỔNG LỒ

  CÂY THÔNG CƯỚC MÀU XANH KHỔNG LỒ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  35.590.000 đ
 • CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ KHỔNG LỒ

  CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ KHỔNG LỒ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  31.500.000 đ
 • CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ GẮN TRÁI ĐỎ

  CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ GẮN TRÁI ĐỎ

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  241.000 đ
 • CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ CÓ TRÁI THÔNG

  CÂY THÔNG 3 LOẠI LÁ CÓ TRÁI THÔNG

  Giá trên không bao gồm:
  -T
  huế VAT 10%
  -Phí lắp đặt & giao hàng
  -H
  ộp quà trang trí gốc cây.
  198.000 đ
Fanpage Facebook
LIÊNHỆNGÀNTHÔNG

Bán Hàng: 0909.819.083

Mail: [email protected]

Thiết Kế Trang Trí: 0909.120.069

Mail: [email protected]

0913.579.058