So sánh sản phẩm

Chào mừng bạn đến với NGÀN THÔNG

TRÁI CHÂU

 • CHÂU MÚI BÍ

  CHÂU MÚI BÍ

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU BÓNG KHÍA (ĐỦ MÀU)

  CHÂU BÓNG KHÍA (ĐỦ MÀU)

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CÀ NA GAI (ĐỦ MÀU)

  CÀ NA GAI (ĐỦ MÀU)

  Quy cách đóng gói: 6 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU BÓNG HÌNH (ĐỦ MÀU)

  CHÂU BÓNG HÌNH (ĐỦ MÀU)

  Quy cách đóng gói: 06 trái đủ màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU MỜ HÌNH

  CHÂU MỜ HÌNH

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU BÓNG SỌC KIM TUYẾN

  CHÂU BÓNG SỌC KIM TUYẾN

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU BÓNG BÔNG TUYẾT

  CHÂU BÓNG BÔNG TUYẾT

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU BÓNG SỌC TRẮNG 4CM

  CHÂU BÓNG SỌC TRẮNG 4CM

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU MỜ SỌC TRẮNG 4CM

  CHÂU MỜ SỌC TRẮNG 4CM

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU GIỌT NƯỚC BÓNG HÌNH

  CHÂU GIỌT NƯỚC BÓNG HÌNH

  Quy cách đóng gói: 06 trái đủ màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU GIỌT NƯỚC MỜ HÌNH

  CHÂU GIỌT NƯỚC MỜ HÌNH

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CÀ NA BÓNG SỌC TRẮNG

  CÀ NA BÓNG SỌC TRẮNG

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CÀ NA DÀI

  CÀ NA DÀI

  Quy cách đóng gói: 06 trái cùng màu/bao.
  Liên hệ
 • CHÂU BÓNG TRƠN (ĐỦ MÀU)

  CHÂU BÓNG TRƠN (ĐỦ MÀU)

  Quy cách đóng gói: 
  Từ 4cm-12cm: 6 trái cùng màu/bao.
  Từ 16cm-20cm: 1 trái/bao
  Liên hệ
Fanpage Facebook
LIÊNHỆNGÀNTHÔNG

Bán Hàng: 0909 933 625

Mail: [email protected]

Thiết Kế Trang Trí: 0938 456 135

Mail: [email protected]

0913.579.058